List of Toppers

Chawla Chemistry Classes have a record of 100% pass percentage. List of top scorers for past few years is as follows.

 

Batch 2014-2015

 • Abhishek Singh 95
 • Aditya Sharma 89
 • Anshuman 93
 • Harmeet Singh 91
 • Jaya 78
 • Kaushal Tiwari 95
 • Kritik Luhadia 81
 • Luv Sharma 86
 • Mridul Meemroth 95
 • ¬†Mukul Agarwal 91
 • Riya Meena 95
 • Seema Gurjar 95
 • Subroto Banerjee 84
 • Umang Kapoor 91

Batch 2013-2014

 • Abhishek Sharma 91
 • Aditya Sharma 87
 • Ayush Sharma 95
 • Dheeraj¬† Choudhary 94
 • Divya Sethi 84
 • Mohit Nankani 95
 • Nirvik Singh 100
 • Onika 89
 • Paras Makheja 84
 • Pratigya 95
 • Piyush 86
 • Ravi Goyal 93
 • Ria Goyal 95
 • Sachin 96
 • Saurabh Chaturvedi 95
 • Shalini Bablani 82
 • Shubham Pandey 90
 • Sumit 95

Batch 2012-2013

List will be published soon.

Batch 2011-2012

 • Abha Mehta 92
 • Ashish Mathew 95
 • Akshay Sharma 84
 • Anil Sharma 95
 • Anubhav Tyagi 96
 • Anushree Jain 86
 • Bhavesh 90
 • Bhavika Mathur 85
 • Geetansh Raheja 87
 • Himanshu Sharma 92
 • Nalin Choudhary 84
 • Pankaj Vijay 95
 • Priya Garg 82
 • Priya Mehta 90
 • Saksham Gupta 93
 • Shivam 85
 • Sumedha 92

 

Batch 2010-2011

 • Akansha Sharma 95
 • Bhanu Pratap Singh 95
 • Jay 95
 • Megha Kulshrestha 93
 • Praveen Kumar 94
 • Pragya 88
 • Rohit 89
 • Shivani 92
 • Shobhit Jain 93
 • Shubham Srivastava 95
 • Vikrant 91